Over

De Jonge Energie Coalitie

De JEC heeft op dit moment een uitgebreid netwerk, bestaande uit jongeren, de ‘energieverenigingen’ van Nederland en diverse organen binnen de Nederlandse overheid. Hierdoor kan ze de perfecte schakel tussen deze partijen vormen. Het afgelopen jaar is het 1ste bestuur actief geweest om een organisatiestructuur te vormen. Dankzij het budget beschikbaar gemaakt door de overheid is er ondertussen een website, een discussieforum, zijn de Energy Innovation Talks 2016, 2017 en de Energy Transition Talks georganiseerd.

 


Visie

Jongeren bieden een nieuwe blik, worden minder gehinderd door heersende denkpatronen en komen vaak met creatieve en innovatieve ideeën die bij kunnen dragen aan versnelling van de energietransitie.

 


Doel

Het doel van de stichting Jonge Energie Coalitie is het structureel betrekken van jongeren bij de energietoekomst van Nederland en bij de stappen die daarin nu worden gezet met de uitvoering van het Energieakkoord en het Energierapport. Hiermee wordt een aanbod gecreëerd voor een vraag vanuit de overheid – die hebben behoefte aan input vanuit een nieuwe generatie energie-enthousiastelingen – maar ook voor een vraag vanuit jongeren zelf, die graag betrokken willen worden bij het beleid van nu, omdat dat voor hen de realiteit gaat vormen. We zijn altijd opzoek naar nieuwe partners om deze doelstellingen te behalen.